Central Towers mənzil siyahısı

Mənzil no. (#) Blok Mərtəbə Otaq sayı Sahəsi (m2) 1 m2 qiyməti M Ümumi qiymət M Statusu
1 A 3 2 115 Satılıb
1 B 3 2 115 Satılıb
1 C 3 2 151 1770 267270 Satışdadır
2 A 3 4 240 1820 436800 Satışdadır
2 B 3 4 264 1740 459360 Satışdadır
2 C 3 4 290 1740 504600 Satışdadır
3 A 3 4 275 1820 500500 Satışdadır
3 B 3 4 237 1740 412380 Satışdadır
3 C 3 3 270 1640 442800 Satışdadır
4 A 3 3 183 1770 323910 Satışdadır
4 B 3 3 160 1740 278400 Satışdadır
4 C 3 1 71 Satılıb
5 A 4 2 115 Satılıb
5 B 4 2 115 2020 232300 Satışdadır
5 C 3 3 160 1740 278400 Satışdadır
6 A 4 4 217 2000 434000 Satışdadır
6 B 4 5 250 1850 462500 Satışdadır
6 C 4 2 115 2020 232300 Satışdadır
7 A 4 3 151 Satılıb
7 B 4 4 184 1940 356960 Satışdadır
7 C 4 4 217 1890 410130 Satışdadır
8 A 4 1 71 Satılıb
8 B 4 3 160 1840 294400 Satışdadır
8 C 4 3 151 1890 285390 Satışdadır
9 A 4 3 160 1920 307200 Satışdadır
9 B 5 2 115 2030 233450 Satışdadır
9 C 4 1 71 Satılıb
10 A 5 2 115 Satılıb
10 B 5 5 250 1860 465000 Satışdadır
10 C 4 3 160 1840 294400 Satışdadır
11 A 5 4 217 Satılıb
11 B 5 4 184 Satılıb
11 C 5 2 115 Satılıb
12 A 5 3 151 Satılıb
12 B 5 3 160 1850 296000 Satışdadır
12 C 5 4 217 1900 412300 Satışdadır
13 A 5 1 71 Satılıb
13 B 6 2 115 2040 234600 Satışdadır
13 C 5 3 151 1900 286900 Satışdadır
14 A 5 3 160 1930 308800 Satışdadır
14 B 6 5 250 1870 467500 Satışdadır
14 C 5 1 71 Satılıb
15 A 6 2 115 Satılıb
15 B 6 4 184 1960 360640 Satışdadır
15 C 5 3 160 1850 296000 Satışdadır
16 A 6 4 217 Satılıb
16 B 6 3 160 1860 297600 Satışdadır
16 C 6 2 115 2040 234600 Satışdadır
17 A 6 3 151 Satılıb
17 B 7 2 115 2050 235750 Satışdadır
17 C 6 4 217 1910 414470 Satışdadır
18 A 6 1 71 2260 160460 Satışdadır
18 B 7 5 250 Satılıb
18 C 6 3 151 1910 288410 Satışdadır
19 A 6 3 160 Satılıb
19 B 7 4 184 Satılıb
19 C 6 1 71 2160 153360 Satışdadır
20 A 7 2 115 Satılıb
20 B 7 3 160 1870 299200 Satışdadır
20 C 6 3 160 1860 297600 Satışdadır
21 A 7 4 217 2020 438340 Satışdadır
21 B 8 2 115 2060 236900 Satışdadır
21 C 7 2 115 2050 235750 Satışdadır
22 A 7 3 152 Satılıb
22 B 8 5 250 1890 472500 Satışdadır
22 C 7 4 217 Satılıb
23 A 7 1 71 Satılıb
23 B 8 4 184 1980 364320 Satışdadır
23 C 7 3 151 1920 289920 Satışdadır
24 A 7 3 161 1940 312340 Satışdadır
24 B 8 3 160 1880 300800 Satışdadır
24 C 7 1 71 2170 154070 Satışdadır
25 A 8 2 115 Satılıb
25 B 9 2 115 2070 238050 Satışdadır
25 C 7 3 160 1870 299200 Satışdadır
26 A 8 4 217 2030 440510 Satışdadır
26 B 9 5 250 1900 475000 Satışdadır
26 C 8 2 115 2060 236900 Satışdadır
27 A 8 3 152 Satılıb
27 B 9 4 184 1990 366160 Satışdadır
27 C 8 4 217 1930 418810 Satışdadır
28 A 8 1 71 Satılıb
28 B 9 3 160 1890 302400 Satışdadır
28 C 8 3 151 1930 291430 Satışdadır
29 A 8 3 161 1960 315560 Satışdadır
29 B 10 2 115 2080 239200 Satışdadır
29 C 8 1 71 2180 154780 Satışdadır
30 A 9 2 115 Satılıb
30 B 10 5 250 Satılıb
30 C 8 3 160 1880 300800 Satışdadır
31 A 9 4 217 2040 442680 Satışdadır
31 B 10 4 184 Satılıb
31 C 9 2 115 2070 238050 Satışdadır
32 A 9 3 152 Satılıb
32 B 10 3 160 Satılıb
32 C 9 4 217 1940 420980 Satışdadır
33 A 9 1 71 Satılıb
33 B 11 2 115 2090 240350 Satışdadır
33 C 9 3 152 1940 294880 Satışdadır
34 A 9 3 161 1970 317170 Satışdadır
34 B 11 5 250 1920 480000 Satışdadır
34 C 9 1 71 2190 155490 Satışdadır
35 A 10 2 115 Satılıb
35 B 11 4 184 2010 369840 Satışdadır
35 C 9 3 161 1890 304290 Satışdadır
36 A 10 4 217 2050 444850 Satışdadır
36 B 11 3 160 1910 305600 Satışdadır
36 C 10 2 115 2080 239200 Satışdadır
37 A 10 3 152 Satılıb
37 B 12 2 115 2100 241500 Satışdadır
37 C 10 4 217 1950 423150 Satışdadır
38 A 10 1 71 Satılıb
38 B 12 5 250 1930 482500 Satışdadır
38 C 10 3 152 1950 296400 Satışdadır
39 A 10 3 161 1980 318780 Satışdadır
39 B 12 4 184 2020 371680 Satışdadır
39 C 10 1 71 2200 156200 Satışdadır
40 A 11 2 115 Satılıb
40 B 12 3 160 1920 307200 Satışdadır
40 C 10 3 161 1900 305900 Satışdadır
41 A 11 4 217 2060 447020 Satışdadır
41 B 13 2 115 2110 242650 Satışdadır
41 C 11 2 115 2090 240350 Satışdadır
42 A 11 3 152 Satılıb
42 B 13 5 250 1940 485000 Satışdadır
42 C 11 4 217 1960 425320 Satışdadır
43 A 11 1 71 Satılıb
43 B 13 4 184 2030 373520 Satışdadır
43 C 11 3 152 1960 297920 Satışdadır
44 A 11 3 161 1990 320390 Satışdadır
44 B 13 3 160 1930 308800 Satışdadır
44 C 11 1 71 2210 156910 Satışdadır
45 A 12 2 115 Satılıb
45 B 14 2 115 Satılıb
45 C 11 3 161 1910 307510 Satışdadır
46 A 12 4 217 Satılıb
46 B 14 5 250 Satılıb
46 C 12 2 115 2100 241500 Satışdadır
47 A 12 3 152 Satılıb
47 B 14 4 184 2040 375360 Satışdadır
47 C 12 4 217 1970 427490 Satışdadır
48 A 12 1 71 Satılıb
48 B 14 3 160 1940 310400 Satışdadır
48 C 12 3 152 1970 299440 Satışdadır
49 A 12 3 161 2000 322000 Satışdadır
49 B 15 3 160 1940 310400 Satışdadır
49 C 12 1 71 2220 157620 Satışdadır
50 A 13 2 115 2180 250700 Satışdadır
50 B 15 5 275 2500 687500 Satışdadır
50 B 16 5 275 2500 687500 Satışdadır
50 C 12 3 161 1920 309120 Satışdadır
51 A 13 4 217 2080 451360 Satışdadır
51 B 15 5 365 2300 839500 Satışdadır
51 B 16 5 365 2300 839500 Satışdadır
51 C 13 2 115 2110 242650 Satışdadır
52 A 13 3 152 Satılıb
52 B 15 8 446 2200 981200 Satışdadır
52 B 16 8 446 2200 981200 Satışdadır
52 C 13 4 217 1980 429660 Satışdadır
53 A 13 1 71 2330 165430 Satışdadır
53 B 16 3 163 1900 309700 Satışdadır
53 C 13 3 152 1980 300960 Satışdadır
54 A 13 3 161 2010 323610 Satışdadır
54 C 13 1 71 2230 158330 Satışdadır
55 A 14 2 115 2190 251850 Satışdadır
55 C 13 3 161 1930 310730 Satışdadır
56 A 14 4 217 2090 453530 Satışdadır
56 C 14 2 115 2120 243800 Satışdadır
57 A 14 3 152 2070 314640 Satışdadır
57 C 14 4 217 1990 431830 Satışdadır
58 A 14 1 71 2340 166140 Satışdadır
58 C 14 3 152 1990 302480 Satışdadır
59 A 14 3 161 2020 325220 Satışdadır
59 C 14 1 71 2240 159040 Satışdadır
60 A 15 3 161 2020 325220 Satışdadır
60 C 14 3 161 1940 312340 Satışdadır
61 A 15 5 273 2300 627900 Satışdadır
61 A 16 5 273 2600 709800 Satışdadır
61 C 15 8 1216 Satılıb
61 C 16 8 1216 Satılıb
62 A 15 5 368 2400 883200 Satışdadır
62 A 16 5 368 2400 883200 Satışdadır
63 A 15 8 444 2300 1021200 Satışdadır
63 A 16 8 444 2300 1021200 Satışdadır
64 A 16 3 161 Satılıb
Mənzil no. (#) Blok Mərtəbə Otaq sayı Sahəsi (m2) 1 m2 qiyməti M Ümumi qiymət M Statusu