Central Towers mənzil siyahısı

Mənzil no. (#) Blok Mərtəbə Otaq sayı Sahəsi (m2) 1 m2 qiyməti M Ümumi qiymət M Statusu
1 A 3 2 115 1720 197800 Satışdadır
1 B 3 2 115 1720 197800 Satışdadır
1 C 3 2 151 1620 244620 Satışdadır
2 A 3 4 240 1600 384000 Satışdadır
2 B 3 4 264 1600 422400 Satışdadır
2 C 3 4 290 1600 464000 Satışdadır
3 A 3 4 275 1600 440000 Satışdadır
3 B 3 4 237 1600 379200 Satışdadır
3 C 3 3 270 1570 423900 Satışdadır
4 A 3 3 183 1620 296460 Satışdadır
4 B 3 3 160 1670 267200 Satışdadır
4 C 3 1 71 Satılıb
5 A 4 2 115 1730 198950 Satışdadır
5 B 4 2 115 1730 198950 Satışdadır
5 C 3 3 160 1670 267200 Satışdadır
6 A 4 4 217 1650 358050 Satışdadır
6 B 4 5 250 1650 412500 Satışdadır
6 C 4 2 115 1730 198950 Satışdadır
7 A 4 3 151 Satılıb
7 B 4 4 184 1700 312800 Satışdadır
7 C 4 4 217 1650 358050 Satışdadır
8 A 4 1 71 Satılıb
8 B 4 3 160 1670 267200 Satışdadır
8 C 4 3 151 1690 255190 Satışdadır
9 A 4 3 160 1670 267200 Satışdadır
9 B 5 2 115 1740 200100 Satışdadır
9 C 4 1 71 Satılıb
10 A 5 2 115 1740 200100 Satışdadır
10 B 5 5 250 1670 417500 Satışdadır
10 C 4 3 160 1670 267200 Satışdadır
11 A 5 4 217 1670 362390 Satışdadır
11 B 5 4 184 1720 316480 Satışdadır
11 C 5 2 115 Satılıb
12 A 5 3 151 Satılıb
12 B 5 3 160 1690 270400 Satışdadır
12 C 5 4 217 1670 362390 Satışdadır
13 A 5 1 71 Satılıb
13 B 6 2 115 1760 202400 Satışdadır
13 C 5 3 151 1710 258210 Satışdadır
14 A 5 3 160 1690 270400 Satışdadır
14 B 6 5 250 1690 422500 Satışdadır
14 C 5 1 71 Satılıb
15 A 6 2 115 1760 202400 Satışdadır
15 B 6 4 184 1740 320160 Satışdadır
15 C 5 3 160 1690 270400 Satışdadır
16 A 6 4 217 Satılıb
16 B 6 3 160 1710 273600 Satışdadır
16 C 6 2 115 1760 202400 Satışdadır
17 A 6 3 151 Satılıb
17 B 7 2 115 1780 204700 Satışdadır
17 C 6 4 217 1690 366730 Satışdadır
18 A 6 1 71 Satılıb
18 B 7 5 250 1710 427500 Satışdadır
18 C 6 3 151 1730 261230 Satışdadır
19 A 6 3 160 Satılıb
19 B 7 4 184 1760 323840 Satışdadır
19 C 6 1 71 1930 137030 Satışdadır
20 A 7 2 115 Satılıb
20 B 7 3 160 1730 276800 Satışdadır
20 C 6 3 160 1710 273600 Satışdadır
21 A 7 4 217 1710 371070 Satışdadır
21 B 8 2 115 1800 207000 Satışdadır
21 C 7 2 115 1780 204700 Satışdadır
22 A 7 3 152 Satılıb
22 B 8 5 250 1730 432500 Satışdadır
22 C 7 4 217 1710 371070 Satışdadır
23 A 7 1 71 Satılıb
23 B 8 4 184 1780 327520 Satışdadır
23 C 7 3 151 1750 264250 Satışdadır
24 A 7 3 161 1730 278530 Satışdadır
24 B 8 3 160 1750 280000 Satışdadır
24 C 7 1 71 1950 138450 Satışdadır
25 A 8 2 115 Satılıb
25 B 9 2 115 1840 211600 Satışdadır
25 C 7 3 160 1730 276800 Satışdadır
26 A 8 4 217 1730 375410 Satışdadır
26 B 9 5 250 1770 442500 Satışdadır
26 C 8 2 115 1800 207000 Satışdadır
27 A 8 3 152 Satılıb
27 B 9 4 184 1800 331200 Satışdadır
27 C 8 4 217 1730 375410 Satışdadır
28 A 8 1 71 Satılıb
28 B 9 3 160 1770 283200 Satışdadır
28 C 8 3 151 1770 267270 Satışdadır
29 A 8 3 161 1750 281750 Satışdadır
29 B 10 2 115 1880 216200 Satışdadır
29 C 8 1 71 1970 139870 Satışdadır
30 A 9 2 115 1840 211600 Satışdadır
30 B 10 5 250 1810 452500 Satışdadır
30 C 8 3 160 1750 280000 Satışdadır
31 A 9 4 217 1770 384090 Satışdadır
31 B 10 4 184 Satılıb
31 C 9 2 115 1820 209300 Satışdadır
32 A 9 3 152 Satılıb
32 B 10 3 160 Satılıb
32 C 9 4 217 1770 384090 Satışdadır
33 A 9 1 71 2020 143420 Satışdadır
33 B 11 2 115 1920 220800 Satışdadır
33 C 9 3 152 1800 273600 Satışdadır
34 A 9 3 161 1770 284970 Satışdadır
34 B 11 5 250 1850 462500 Satışdadır
34 C 9 1 71 1990 141290 Satışdadır
35 A 10 2 115 1880 216200 Satışdadır
35 B 11 4 184 1840 338560 Satışdadır
35 C 9 3 161 1770 284970 Satışdadır
36 A 10 4 217 1810 392770 Satışdadır
36 B 11 3 160 1810 289600 Satışdadır
36 C 10 2 115 1840 211600 Satışdadır
37 A 10 3 152 Satılıb
37 B 12 2 115 1920 220800 Satışdadır
37 C 10 4 217 1810 392770 Satışdadır
38 A 10 1 71 Satılıb
38 B 12 5 250 1850 462500 Satışdadır
38 C 10 3 152 1830 278160 Satışdadır
39 A 10 3 161 1790 288190 Satışdadır
39 B 12 4 184 1860 342240 Satışdadır
39 C 10 1 71 2010 142710 Satışdadır
40 A 11 2 115 1920 220800 Satışdadır
40 B 12 3 160 1830 292800 Satışdadır
40 C 10 3 161 1790 288190 Satışdadır
41 A 11 4 217 1850 401450 Satışdadır
41 B 13 2 115 1970 226550 Satışdadır
41 C 11 2 115 1860 213900 Satışdadır
42 A 11 3 152 Satılıb
42 B 13 5 250 1900 475000 Satışdadır
42 C 11 4 217 1850 401450 Satışdadır
43 A 11 1 71 2060 146260 Satışdadır
43 B 13 4 184 1880 345920 Satışdadır
43 C 11 3 152 1840 279680 Satışdadır
44 A 11 3 161 1810 291410 Satışdadır
44 B 13 3 160 1850 296000 Satışdadır
44 C 11 1 71 2030 144130 Satışdadır
45 A 12 2 115 Satılıb
45 B 14 2 115 1970 226550 Satışdadır
45 C 11 3 161 1810 291410 Satışdadır
46 A 12 4 217 1850 401450 Satışdadır
46 B 14 5 250 Satılıb
46 C 12 2 115 1880 216200 Satışdadır
47 A 12 3 152 Satılıb
47 B 14 4 184 1900 349600 Satışdadır
47 C 12 4 217 1850 401450 Satışdadır
48 A 12 1 71 2080 147680 Satışdadır
48 B 14 3 160 1870 299200 Satışdadır
48 C 12 3 152 1870 284240 Satışdadır
49 A 12 3 161 1830 294630 Satışdadır
49 B 15 3 160 1870 299200 Satışdadır
49 C 12 1 71 2050 145550 Satışdadır
50 A 13 2 115 1970 226550 Satışdadır
50 B 15 5 275 2300 632500 Satışdadır
50 B 16 5 275 2300 632500 Satışdadır
50 C 12 3 161 1830 294630 Satışdadır
51 A 13 4 217 1900 412300 Satışdadır
51 B 15 5 365 2300 839500 Satışdadır
51 B 16 5 365 2300 839500 Satışdadır
51 C 13 2 115 1900 218500 Satışdadır
52 A 13 3 152 Satılıb
52 B 15 8 446 1850 825100 Satışdadır
52 B 16 8 446 1850 825100 Satışdadır
52 C 13 4 217 1900 412300 Satışdadır
53 A 13 1 71 2100 149100 Satışdadır
53 B 16 3 163 1820 296660 Satışdadır
53 C 13 3 152 1890 287280 Satışdadır
54 A 13 3 161 1850 297850 Satışdadır
54 C 13 1 71 2070 146970 Satışdadır
55 A 14 2 115 1970 226550 Satışdadır
55 C 13 3 161 1850 297850 Satışdadır
56 A 14 4 217 1900 412300 Satışdadır
56 C 14 2 115 1920 220800 Satışdadır
57 A 14 3 152 1920 291840 Satışdadır
57 C 14 4 217 1900 412300 Satışdadır
58 A 14 1 71 2120 150520 Satışdadır
58 C 14 3 152 1920 291840 Satışdadır
59 A 14 3 161 1870 301070 Satışdadır
59 C 14 1 71 2090 148390 Satışdadır
60 A 15 3 161 1870 301070 Satışdadır
60 C 14 3 161 1870 301070 Satışdadır
61 A 15 5 273 Satılıb
61 A 16 5 273 2300 627900 Satışdadır
61 C 15 8 1216 Satılıb
61 C 16 8 1216 Satılıb
62 A 15 5 368 1900 699200 Satışdadır
62 A 16 5 368 1900 699200 Satışdadır
63 A 15 8 444 1850 821400 Satışdadır
63 A 16 8 444 1850 821400 Satışdadır
64 A 16 3 161 Satılıb
Mənzil no. (#) Blok Mərtəbə Otaq sayı Sahəsi (m2) 1 m2 qiyməti M Ümumi qiymət M Statusu